Tietosuojaseloste

FirePro Palokatko Oy käsittelee henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on FirePro Palokatko Oy:sta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa kannattaa tutustua kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

FirePro Palokatko Oy käsittelee henkilötietoja asiakkuuden perusteella. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito koko asiakassuhteen elinkaaren ajan.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. hänelle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös FirePro Palokatko Oy:n riskienhallintaan sekä lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

FirePro Palokatko Oy voi tehdä myös asiakasviestintää, jolloin voimme esimerkiksi lähettää asiakkaalle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin, jos siihen on annettu lupa tai kun se on muuten sallittua. Asiakas voi aina kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja myös kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme.
FirePro Palokatko Oy saa henkilötiedot asiakkaalta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Tietoja käsittelevät vain ne FirePron työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä, henkilön tullessa asiakkaaksi, asiakassuhteen aikana, Google Analyticsillä, viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa, markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin henkilön asioidessa FirePro Palokatko Oy:n kanssa. Kokoamme vain kyseessä olevan tuotteen ja palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Mahdollisesti kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot esim. nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, esimerkiksi verkkosivuillamme keräämme palveluiden käyttö- ja selaustietoja.

 

Evästeet

Eväste (cookie) on käyttäjän laitteelle tallennettava pieni tekstitiedosto, joka ei vahingoita tietokonetta tai sen tiedostoja. Käytämme evästeitä muun muassa verkkopalveluidemme kehittämiseen ja yleisen käyttökokemuksen parantamiseen.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Evästeiden käyttö on mahdollista estää käyttämäsi selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin heikentää palvelujemme toimintaa ja käyttökokemusta.

 

Sivuston suojaus

Verkkosivustolla on SSL-sertifikaatti, joka suojaa liikenteen sivunkäyttäjän ja sivuston välillä, jotta ulkopuoliset eivät pääse seuraamaan yhteyttä. Tiedät olevasi meidän sivustolla, eikä esimerkiksi vastaavalla huijaussivustolla.

 

Kenelle luovutamme henkilötietoja ja oikeutesi

Luovutamme tietojasi vain lain sallimissa puitteissa. FirePro Palokatko Oy voi käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa ja luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

 

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja tiedot ovat suojatut huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

 

Mistä saan tietää omat tietoni

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä sekä peruuttaa aiemmin antamasi suostumus tietojenkäsittelylle. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti rekisterinpitäjälle (FirePro Palokatko Oy:n asiakasrekisteri).

Rekisterinpitäjä: FirePro Palokatko Oy, y-tunnus 2775484-9
Puhelinnumero: 040 5884365
Sähköposti: arto.parviainen@firepropalokatko.fi
Tarkastusoikeus: maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna