Ääni- ja pölykatkot

Ääni- ja pölykatkot
Ääni- ja pölykatkot

Firepro toteuttaa rakennusten ääni- ja pölykatkoja.

Asunnoissa ja toimitiloissa häiritseviä ääniä ovat mm. puhe, musiikki, viemäriäänet, liikennemelu, hissimelu, eläinten ja ilmanvaihdon äänet. Myös askeläänet ja kanavistojen kautta kulkeutuvat äänet ovat asumista haittaavia tekijöitä. Äänikatkoilla pyritään estämään haitallista melua ja pölykatkoilla vastaavasti pölyjä.

Rakennus on suunniteltava siten, että rakenteiden asennus- ja eristysvaiheessa ne saadaan tiiviiksi äänen ja pölyjen siirtymisen kannalta. Rakenteiden ääneneristyskykyyn vaikuttaa mm. rakenteiden tiiviys, kiinnittäminen ja materiaali. Tiiveydessä on varmistettava, että esimerkiksi saumoissa ei tapahdu ilmavuotoja rakojen kautta. Materiaaleista esimerkiksi villa parantaa eristystä 5-10 desibelin verran kaksinkertaisessa väliseinässä eristämättömään seinään verrattuna (lähde: Paroc).