Palvelut

paloturvallisuus

FireProlla on yli 10 vuoden kokemus palokatkotöistä. Toimialueena on eteläinen Suomi. Palvelumme kattavat Suomen rakentamismääräysten mukaiset palosuojausmenetelmät, kuten palo-osastojen välisten läpivientien tiivistäminen ja saumaaminen sekä rakenteiden palosuojaaminen rakennusmääräysten mukaisesti.

Paloturvallisuus on eräs rakennukselle asetettu olennainen vaatimus. Palokatko on sähköjohtojen- putkien, tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys läpäisevän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta.

Palokatkot ja -saumaukset tulee tehdä siten, etteivät tulipalo ja savu leviä palo-osastosta toiseen avointen aukkojen kautta. Savu sisältää häkää ja muita palamisreaktiossa syntyviä myrkyllisiä kaasuja. Myös aineelliset vahingot muodostuvat osaksi savuvahingoista. Savu leviää osastoivassa rakennuksessa  olevan aukon kautta helposti toiseen palo-osastoon tai tilaan. Lähde: Palokatko-opas

Palvelut löytyvät sivuvalikosta luettelona.