Palokatkot

Palokatkotyöt ammattitaidolla

Teemme erilaisten rakennusten palokatkot rakennusmääräysten mukaisesti, sovitussa aikataulussa ja ammattitaidolla. Osastoivien rakenteiden, kuten seinät ja välipohjat, läpi viedään mm. vesi- ja viemäriputkia, ilmanvaihtokanavia ja sähköjohtoja. Palokatkolla tarkoitetaan läpäistävän rakenteen tiivistämistä vaadittavaa palo-osastointia vastaavaksi.

Rakentamismääräyksissä voidaan edellyttää jakamaan rakennus palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi.

Rakenteilla on oltava riittävä palonkestävyys. Osastoivien seinien ja laattojen on estettävä liekkien läpäisy ja palonvastaisten pintojen liiallinen lämpötilan nousu. Palonkestävyysvaatimukset esitetään aikaluokkina, joiden ajan rakenteiden on kestettävä. Aikaluokkia ovat mm. 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuuttia. Rakennuksen tai rakenteen palonkestävyysvaatimus riippuu mm. kerroksien lukumäärästä ja rakennuksen käyttötarkoituksesta sekä palokuorman suuruudesta.

Palonkestävää läpivientiä tehdessä on huomioitava useita eri asioita kuten läpäistävän seinän rakenne ja paksuus, putken koko, reiän koko ja muoto, käytetty eriste, sen yhtenäisyys ja palamattomuus, reiän täyttöaste ja äänen läpäisy. Jokaisesta läpiviennistä on tehty oma läpivientidetalji, jotka ovat esitetty palokatkosuunnitelmassa.

Palokatkoja voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä seuraavia palokatkomateriaaleja/tuotteita:

  • palokatkomassat
  • palokatkomansetit
  • palokatkokitit
  • palokatkovillat
  • läpivientivaraukset
  • modulaariset palokatkot
  • palokatkovaahdot.

Firepro käyttää palokatkoissa CE-hyväksyttyjä Protectan palokatkotuotteita. CE -hyväksytyillä tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka valmistaja on vakuuttanut täyttävän EU-direktiivien vaatimukset ja mahdolliset tuotetestaukset.

 

Protectan pinnoitettu villa -asennusvideo