Lemminkäinen Talo Oy:n pääkaupunkiseudun kausisopimus solmittu

FirePro Ky on tehnyt Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa palokatkoista kausisopimuksen vuoden 2014 loppuun saakka. FirePro Ky hoitaa täten pääkaupunkiseudun palokatkot Lemminkäinen Talo Oy:lle.